365bet邮件验证不了
新闻中心
 
 

扫一扫微信二维码

 
 新闻公告
 

365bet邮件验证不了_365bet备用主页_365bet手机下载聘请顾问人员

[2018年01月19日]
 
 
 

365bet邮件验证不了_365bet备用主页_365bet手机下载聘请顾问人员

365bet邮件验证不了_365bet备用主页_365bet手机下载聘请顾问人员

365bet邮件验证不了_365bet备用主页_365bet手机下载聘请顾问人员


365bet邮件验证不了_365bet备用主页_365bet手机下载

聘请专家及顾问团成员

公  示一、荣誉顾问(3人):

黄 浩、肖耀堂、林绍新


二、名誉院长(1人):

徐 勇


三、专家顾问(17人):

杨宪华、熊胜清、丁国强、刘  庄、丁跃文

邱旭玲(女)、熊展瑜、高符生(女)

陈维新、廖翔达、赖志坚、韩金田、徐远行

朱信贵、傅立新、韦杰红(女)、李淑珊(女)


三、高级顾问(8人):

杨义根、杨宝胜、董福荣、蔡  忠、付  平

陈泰之、张流京、张楚标


三、高级研究员(29人):

吴向能、熊千喜、沈颂东、李  炜、周  华

黄  钢、刘  建、姚建国、匡胜国、冼  燃

杨庆苏、胡  英(女)、韩  芳(女)

徐文斌、朱庆福、高晓峰、张楚泉、周高军

范建亮、陈  俊、彭建林、林天松、赵光迎

申玉岭、赵育芝(女)、张君玲(女)

张  旭、邹小华、方先波
365bet邮件验证不了_365bet备用主页_365bet手机下载


二〇一八年一月十九日